Het op afstand verdoven van dieren!

Spoed!

 Verdoven van dieren

Soms is het nodig een dier van afstand te verdoven. Dit kan gaan om verdoven van ontsnapte en niet te benaderen dieren zoals een paard, rund of varken. Maar het kan ook nodig zijn voor het uitvoeren van noodzakelijke diergeneeskundige behandelingen van dieren die niet te benaderen zijn zoals herten. Ook zijn er dieren die verdooft moeten worden om getransporteerd te kunnen worden naar een nieuwe locatie. Binnen ons team zijn alle landbouwhuisdierenartsen opgeleid om een dier op afstand te kunnen verdoven. Bovendien bezitten ze ook direct de expertise om aan het dier de noodzakelijke diagnostiek en behandelingen te verrichten.

Heeft u een dier dat voor uw veiligheid of van de omgeving verdooft moet worden?

Welke dieren verdoven wij?

In principe kunt u bellen voor iedere diersoort. Door de jaren heen hebben we vooral ervaring opgedaan met herten,  paarden, runderen, schapen en hobbyvarkens. Maar ook exotischer dieren schieten we met enige regelmaat. U kunt ons bellen voor overleg!