24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar
0341 - 351235
Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 02/192.