Disclaimer

Privacy verklaring
Spoed!

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Dierenartsen AnimalCare niet aansprakelijk voor enig directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie.

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Privacy verklaring

Wij zijn ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van onze klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor onze activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Dierenartsen AnimalCare gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen. Dierenartsen AnimalCare deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is. Dierenartsen AnimalCare bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens. Dierenartsen AnimalCare houdt met alle mogelijke middelen en maatregelen patiëntengegevens veilig voor inzage van onbevoegden. Dierenartsen AnimalCare vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is. Dierenartsen AnimalCare informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens. Dierenartsen AnimalCare informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens. Dierenartsen AnimalCare informeert patiënten indien Dierenartsen AnimalCare bijzondere handelingen met de persoonsgegevens gaat verrichten.