UW KALVEREN IN GOEDE HANDEN

Spoed!

Vleeskalveren

De dierenartsen van AnimalCare begeleiden dagelijks een groot aantal vleeskalverbedrijven van verschillende kalverintegraties en privémesters. Inmiddels zijn wij met 4 geborgde vleeskalverdierenartsen actief. Dit doen wij met veel enthousiasme en bevlogenheid.

Bel onze kalverdierenartsen

We zijn elke werkdag bereikbaar en bij spoed ook ’s avonds en in het weekend. Er is altijd een geborgde vleeskalverdierenarts bereikbaar.

Samenwerken aan een betere diergezondheid

Wij staan als praktijk voor het zorgen voor gezonde kalveren met daarbij een verantwoord gebruik van antibiotica. Reduceren waar het kan, maar behandelen waar nodig. Bij zieke dieren dienen we snel in te grijpen om het dierenwelzijn te waarborgen. Maar tegelijk stellen wij onszelf altijd de vraag of we in de toekomst deze behandeling kunnen voorkomen door de bedrijfsomstandigheden te verbeteren. Hier kunt u denken aan optimalisatie van het klimaat, de hygiëne of de het management. In onze visie kan het gebruik van antibiotica alleen lager door de randvoorwaarden nog verder te verbeteren. Op deze manier hebben wij als praktijk al jaren een lager gebruik dan gemiddeld met tegelijk goede resultaten.

Voor het gezond houden van uw kalfjes staat het onderhouden van een uitstekende relatie tussen de kalverhouder, de vertegenwoordiger van de integratie en de dierenarts voorop. Veel overleg en het regelmatig langslopen van de kalveren zijn belangrijk. Dit kan erg helpen om tijdig problemen te onderkennen, en waar nodig direct maatregelen te nemen.

Het papierwerk is volledig gedigitaliseerd en te raadplegen door in te loggen op ons veehouders-portaal. Hier heeft u voor eventuele controle-instanties alles bij de hand.

Onze geborgde kalverdierenartsen zijn Stephanie, Simon, Jochem en Arjen. Zij zetten zich dagelijks in om uw kalveren gezond te houden!

Overzicht met een online portaal

Tussen de bedrijven door moet u een administratie bijhouden, onder meer over de gezondheid van uw koeien. Om u daarbij te ondersteunen, werken wij met een online portaal. Hier vindt u van elke koe alle documenten, zodat u controleurs snel van de juiste informatie kunt voorzien. Bovendien loopt u nooit achter de feiten aan: moet u bijvoorbeeld weer een KoeKompas laten opstellen, dan ontvangt u een herinnering.

Veehouder met tablet in de stal die zijn koe aait

Aandoeningen bij kalveren

Longontsteking: Kalveren zijn erg gevoelig voor longontsteking. De bouw van de long, de jonge leeftijd van de kalveren en de vele infecties die een rol kunnen spelen, maken dit tot de meest voorkomende aandoening bij zowel fok- als vleeskalveren. Gelukkig zijn er middelen die deze longontsteking heel effectief kunnen bestrijden. Op tijd behandelen met de juiste middelen is van levensbelang. Hierbij is vakmanschap van de veehouder in het herkennen van een ziek dier en een goed management noodzakelijk. Wij proberen als dierenartsen hier zo goed mogelijk in te ondersteunen en oog te hebben voor verbeteringen in het management om longontsteking in de toekomst te verminderen.

Diarree: Kalverdiarree neemt gelukkig steeds verder af dankzij voermaatregelen en goed management. Maar diarree ligt bij jonge dieren nog altijd op de loer. Hierbij is individuele behandeling bijna altijd voldoende om de infecties beperkt te houden tot enkele kalfjes.

Salmonella: De Salmonella bacterie veroorzaakt soms heftige ziekte uitbraken en deze moet daarnaast bestreden worden in het kader van de volksgezondheid. Op tijd onderkennen van het probleem en snel handelen zijn ook hier van levensbelang. Hierbij moet onderscheid gemaakt worden tussen een infectie met Salmonella Thyphimurium en Salmonella Dublin. De eerste veroorzaakt ernstige diarree, de tweede longontsteking en sepsis. Na behandeling moet men vooral gericht zijn op preventie van een nieuwe uitbraak door een lage weerstand van de kalveren te voorkomen en een optimale hygiëne in acht te nemen. Onze dierenartsen denken hier graag in mee.

Borstbuikvliesontsteking: Een ander multifactorieel probleem dat kalveren soms treft is polyserositis. Dit is een acuut verlopende bacteriële infectie waarbij het buikvlies en het borstvlies van het kalf worden aangetast. Doordat er zoveel factoren een rol kunnen spelen is het belangrijk om op bedrijven heel goed in kaart te brengen welke risicofactoren voor dat bedrijf gelden. Door die 1 voor 1 aan te pakken raken bedrijven weer van deze problematiek af.

Gewrichtsontsteking

Gewrichtsontsteking is een hardnekkig probleem. Behandeling met antibiotica is vaak teleurstellend vanwege de slechte bereikbaarheid in het gewricht. Als dierenartsen hebben wij nog de beste ervaring met het gipsen van het aangedane gewricht. Dit doen we dan ook veelvuldig met vaak goed resultaat. Het is belangrijk ons hier op tijd naar te vragen voordat het gewricht vergroeid.

Kalfje

Arjen van Veenhuisen

Dierenarts landbouwhuisdieren

Stephanie Vos

Dierenarts landbouwhuisdieren

Simon van Laar

Dierenarts landbouwhuisdieren

ONZE BEGELEIDING

Elke kalverhouder staat een deskundige dierenarts. Werkt u met ons samen, dan bepaalt u zelf hoe vaak en wanneer u ons inschakelt. U kunt periodiek een afspraak plannen, een abonnement per koe afsluiten of gewoon contact opnemen als u ons nodig heeft. Belt u vanwege een spoedgeval? Dan staan wij binnen dertig minuten op uw erf.