Zorgen dat uw koeien op de been blijven!

Spoed!

Zorgen dat uw koeien op de been blijven.

Om flink melk te produceren moeten uw koeien beschikken over beste benen met gezonde klauwen. Deze klauwen dragen uw koeien elke dag weer richting het voerhek of naar de melkstal of robot. Klauwproblemen leiden al snel tot verminderde gezondheid en gemiste inkomsten.

Wij zien dat er vraag is naar een specifieke aanpak van klauwgezondheid per bedrijf. Daarom beschikt onze praktijk binnenkort over een heel moderne en luxe klauwbekapbox waarmee wij individuele zorg aan kunnen bieden. Wij streven ernaar om een kreupele koe, als een acuut zieke koe, zo snel mogelijk te behandelen.

Naast de individuele zorg is de preventie en de zorg voor een koppel ook heel belangrijk, wij kijken graag met u als veehouder naar een doel op het gebied van klauwgezondheid en proberen hier samen naartoe te werken. Het bekappen van meerdere koeien in een vast schema draagt sterk bij aan dit doel en bieden wij aan.

Het vroeg ingrijpen bij klauwproblemen is van levensgroot belang. Jochem helpt u hier graag bij.

Klauwaandoeningen.

Het belang van goede klauwgezondheid kan niet genoeg onderstreept worden. In één van onze recente nieuwsbrieven staan de verschillende aandoeningen op een rij. U kunt het hier nog een keer nalezen: